วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เมืองราชพลี คือเมืองราชบุรีเก่า

วันนี้ว่างจากการอ่านหนังสือเก่าๆ เกี่ยวกับราชบุรี เลยลองเข้าไปค้นหาข้อมูลทั่วๆ จาก Google ดู กลับพบว่าคำว่า เมืองราชพลี ก็เลยลองค้นคว้าต่อดู  แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าอะไร และยังไม่ได้เรียบเรียง เนื่องจากหาหลักฐานอ้างอิงค่อนข้างยาก ลองอ่านดูนะครับ

"วัดท่าโขลงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน เป็นวัดที่สร้างมากับเมืองราชพลี ตามหลักฐานที่พระราชกวี (พระมหาอ่ำ) วัดโสมนัสวิหาร ได้ค้นคว้าพบว่า ขุนหาญบุญไทได้สร้างเมืองราชพลี เมื่อ พ.ศ. 1030 พร้อมกับสร้างวัดประจำเมืองทั้งสี่ทิศคือ วัดธรรมเจดีย์ (วัดท่าโขลง) อยู่ทิศเหนือ วัดพุทธเจดีย์ (วัดเจดีย์หัก) อยู่ทิศใต้ วัดมหาธาตุอยู่ทิศตะวันออก และวัดอรัญญิกอยู่ทิศตะวันตก" (ที่มา : นิตยสารโลกวันนี้วันสุข ปีที่ 5 ฉบับที่ 241 วันที่ 9-15 มกราคม พ.ศ. 2553 หน้า 30 คอลัมน์ เที่ยวไทย โดย วรพจน์ http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=grizzlybear&month=01-2010&date=12&group=59&gblog=21 )

"ต่อมาสมัยพระโสณะอุตตระ (พ.ศ. ๒๒๓ – ๒๓๕) ได้ให้มาสร้างวัดตรงที่ประทับจึงรู้ว่าเป็นวัดพริบพลีนี้ พระปุณณะเถระได้พาเสด็จมาทางเมืองทอง และทรงรับสั่งว่าจะเป็นสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย) ไปถึงหน้าเขางูตรัสว่าจะเป็นเมืองราชพลี ต่อจากสุวรรณภูมิ แล้วได้เข้าประทับ ณ.ถ้ำฤษีตรัสว่าจะมีคนนับถือมาก" (ที่มา : http://board.palungjit.com/f8A2-197702.html )

"ตามหลักฐานที่พระราชกวีวงศ์ (พระมหาอ่ำ ธัมมทัตโต ปธ.6) วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร ได้อ่านจากกระเบื้องดินเผาที่พบในถ้ำฤาษีเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ได้ความว่า ขุนหาญบุญไทยได้สร้างเมืองพริบพลี (เพชรบุรี) เสร็จแล้ว ก็มาสร้างเมืองราชพลี เมื่อพ.ศ. 1030 ได้สร้างวัดประจำเมืองไว้ 4 ทิศ โดยทางทิศเหนือได้สร้างวัด ธรรมเจดีย์ หรือวัดท่าโขลงในปัจจุบัน ทางทิศใต้สร้างวัดพุทธเจดีย์ หรือวัดเจดีย์หักในปัจจุบัน ทางทิศตะวันออกสร้างวัดมหาธาตุวรวิหาร และทางทิศตะวันตกได้สร้างวัดอรัญญิกาวาสไว้ " (ที่มา : http://lumdin.com/2009/station2.php )

"ตามประวัติจากจารึกกระเบื้องจาร วัดอรัญญิกหน้าเขางูกล่าวว่า “หาญบุญไทย ผู้แทนจันทรภาณุสุวรรณภูมิอยู่เฝ้าเมืองทองแทนจันทรภาณุ เมื่อพุทธกาล ๑๐๒๖ ...หาญบุญไทย เฝ้าอู่อยู่เมืองอินไสเรนทร์เอาผู้หญิงผู้ชาย...ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่หน้าผาเขางูให้ชื่อว่า ราชพลีไทยลว้า คู่พริบพรี สร้างวัดมหาธาตุ วัดอรัญญิก” (ที่มา  : http://folklore.culture.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=153:2010-04-04-19-00-36&catid=85:2009-11-21-07-45-58&Itemid=69 )

"หลังจากสุวรรณภูมิเสื่อมอำนาจ เกิดเมืองใหม่ขึ้นอีก 3 เมือง เป็น 3 ก๊กไทย พ.ศ.1023-1026 ศรีวิชัยธัมมราช (นครศรีธรรมราช) ขุนอินไสเรนทรสร้าง พ.ศ.1030-1035 ราชพลี (สุวัณณภูมิ) ขุนหาญบุญไทยสร้าง พ.ศ.1112-1122 ไทยทวาลาว (เถือมทองนครปฐม) ขุนฟ้าเมืองไทยสร้าง" (ที่มา : http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdOVEU1TURnMU13PT0=)

นี่คือการค้นหาเบื้องต้นนะครับ

หากใครมีข้อมูลเรื่อง เมืองราชพลี นี้ ช่วย Post ให้ด้วยนะครับ หรือว่าจะให้ไปหาอ่านหนังสือได้ที่ไหน ก็บอกมาได้เลยครับ
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ถนนคฑาธร ตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้พระยาคทาธรบดี ใช่หรือไม่

ผมได้อ่านในหนังสือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี และจังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ.2544 ในหน้า  78 ได้แสดงตารางลำดับสุมหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลราชบุรี ซึ่งมีทั้งหมด 9 ท่าน ท่านแรกดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2438 เป็นต้นมา...

ท่านสุดท้าย มีพระนามว่า "พระยาคทาธรบดี (เทียบ อัศวรักษ์)" ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2465-2476

เลยเกิดความสงสัยว่า "ถนนคฑาธร" ที่ตัดจากตลาดผ่านหน้าโรงเรียนดรุณาราชบุรี ไปยังโรงพยาบาลราชบุรี ได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ ให้แด่ท่านหรือปล่าว....
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553

บึงกระจับที่บ้านโป่ง มีซากเรือสำเภาและทรัพย์สมบัติจมอยู่จริงหรือไม่

ศรีศักร วัลลิโภดม ได้เขียนไว้ในหนังสือลุ่มน้ำแม่กลอง : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ ไว้ว่า (หน้า 43)

"....ความแตกต่างระหว่างลำน้ำแม่กลองเก่าและใหม่ก็คือ สายเก่า มีบ้านเมืองสมัยทวารวดีจนถึงสมัยลพบุรี ส่วนสายใหม่ เพิ่งมีชุมชนบ้านเมืองหลังจากสมัยลพบุรี...บริเวณลำน้ำเก่าตั้งแต่บึงกระจับลงไปจนถึงตัวเมืองราชบุรี เป็นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมทุกปี และลำน้ำนี้แต่เดิมคงเป็นท้องน้ำใหญ่ที่เรือสำเภาแล่นเข้ามาได้ เหตุนี้ จึงมีผู้เล่าว่า ในบึงกระจับมีซากเรือสำเภาจมอยู่และทรัพย์สมบัติมากมาย มีผู้พบเครื่องประดับทองคำและวัตถุโบราณที่มีค่ากันบ่อยๆ "อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ถ.มนตรีสุริยวงศ์ และ ถ.สุรพันธ์เสนีย์ เกี่ยวกับตระกูลบุนนาคอย่างไร

ที่เขตเมืองราชบุรีมีถนนที่ชื่อว่า ถนนมนตรีสุริยวงศ์ และ ถนนสุรพันธ์เสนีย์ ผมพยายามหาความเกี่ยวโยงเรื่องชื่อถนน กับตระกูลบุนนาค ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร  เพราะเห็นว่า สกุลบุนนาค ก็มีพระยามนตรีสุริยวงศ์  (ฉี่ บุนนาค) และพระยาสุรพันธ์เสนี (อิ้น บุนนาค)  เคยมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี...แล้วได้ทำคุณูปการใดบ้าง...ในช่วงเวลานั้น

ผมลองเข้าไปดูที่ เว็บไซต์ ชมรมสายสกุลบุนนาค และบล็อก http://pongphun.wordpress.com/ ก็ยังไม่เข้าใจ...ใครทราบโปรดตอบด้วยครับ
อ่านต่อ >>

เสือธง คือใคร

"บ้านฝรั่ง ดงตาล นี้เคยจะถูกปล้นใน พ.ศ.2475 เพราะนึกว่าร่ำรวยมาก ผู้ที่จะมาปล้นคือ "เสือธง" เป็นหนุ่มรูปหล่อ อายุประมาณ 30 ปี ก่อนที่จะเข้าปล้นได้ประกาศก่อน และได้ "เข้าพิธี" นอกรั้ว แต่พิธีล่ม จึงไม่ได้ดำเนินการปล้น"

ภายหลังเสือธงไปปล้นที่อื่น ถูกยิงที่น่องบาดเจ็บมาให้ครูเผ่ทำแผลให้หลายครั้ง

บ้านฝรั่ง ดงตาลนี้ อยู่แถวหมู่บ้านนครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อ่านที่มา
ครูเผ่ แห่งบ้านฝรั่งดงตาล

เสือธงคือใคร ใครพอจะเล่าให้ฟังได้บ้างครับ...ผมว่าน่าจะมีประวัติที่น่าสนใจ
อ่านต่อ >>

ใครบันทึกทำเนียบ ส.ส.ของจังหวัดราชบุรีไว้บ้าง

มีท่านใดบันทึกทำเนียบ ส.ส.ของจังหวัดราชบุรี ไว้บ้างครับ ผมพยายามค้นหาทางอินเตอร์เน็ต จากแหล่งต่างๆ แล้วไม่พบ และถ้าเป็นเอกสารจะไปค้นหาได้ที่ไหน ไม่ทราบว่าที่รัฐสภา ได้บันทึกไว้หรือไม่ หากใครมีข้อมูลช่วยส่งให้ด้วยนะครับ
อ่านต่อ >>

ความเป็นมาของชื่อถนน "ท้าวอู่ทอง"

"..แนวสันทรายชายหาดที่ผ่านเขตบ้านคูบัวจนไปถึงเมืองเพชรบุรีนี้ ได้กลายเป็นเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างเมืองราชบุรีและเพชรบุรี เกิดชุมชนตามแนวสันทรายเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านเรียกว่า ถนนท้าวอู่ทอง ที่ใช้สัญจรมาก่อนมีถนนเพชรเกษม.."  ศรีศักร วัลลิโภคม เขียนไว้ในบทความ "ลุ่มน้ำแม่กลองมีคนยุคหินเป็นบรรพชนคนยุคปัจจุบัน" เมื่อปี พ.ศ.2547 ในหนังสือลุมน้ำแม่กลอง ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ "เครือญาติ" มอญ

ใครทราบความเป็นมาของชื่อถนนบ้าง...แล้วเริ่มก่อสร้างเมื่อใด โดยใคร ทำไมต้องชื่อว่า "ท้าวอู่ทอง"
อ่านต่อ >>

คุณหญิงน้อย คือใคร

หลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า "ตลาดคุณหญิงน้อย" สมัยก่อนอยู่แถวริม ถ.คฑาธร (ตรงข้าม รร.ดรุณาราชบุรี) เขตเทศบาลเมืองราชบุรี และปัจจุบันพื้นที่ว่างข้าง เทสโก้โลตัส สาขาราชบุรี ก็เป็นที่ดินของคุณหญิงน้อย ข่าวลือว่า ท่านเสียชีวิตแล้ว ลูกสาวท่านก็เสียชีวิตแล้ว มรดกทั้งหมดจึงตกเป็นของลูกเขย ซึ่งเขาบอกว่าลูกเขยเป็นตำรวจ

คุณหญิงน้อย คือใคร...

อ่านต่อ >>