วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

แนวกำแพงเมืองราชบุรีที่จมน้ำอยู่ตรงไหน

ในหนังสือสมุดราชบุรี จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2468 โดยมณฑลราชบุรี กล่าวเรื่องเมืองราชบุรีเดิม ไว้ตอนหนึ่งว่า

"อนึ่งยังมีผู้กล่าวเล่าต่อกันมาอีกว่า เมืองราชบุรีนี้พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งครองมัชฌิมประเทศได้เปนผู้สร้างขึ้นเมื่อพระพุทธศักราช ๒๑๐ ซึ่งเวลานั้นเมืองราชบุรีนับเปนเมืองลูกหลวงเมื่องหนึ่งที่ขึ้นกับมัชฌิมประเทศ และเมืองเดิมนี้ได้ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่เรือ ใต้ศาลาว่าการเมืองราชบุรีบัดนี้ ลงไปประมาณ ๘๐ เส้น ซึ่งยังมีแนวกำแพงจมอยู่ในน้ำปรากฏเปนหลักถานอยู่ ณ ที่นี้ นับเปนการสร้างเมืองราชบุรีครั้งที่ ๑"

ไม่ทราบว่ามีใครพอจะบอกได้หรือไม่ว่า แนวกำแพงเมืองที่จมอยู่ในน้ำนั้นอยู่ตรงไหน
อ่านต่อ >>

ทำไมชื่อเฉพาะบางชื่อ จึงต้องเขียนใหม่

ผมได้อ่านหนังสือสมุดราชบุรี ซึ่งจัดทำโดย มณฑลราชบุรี  เมื่อปี พ.ศ.2468  มีชื่อเฉพาะบางชื่อเขียนแตกต่างจากปัจจุบัน เช่น

อำเภอปากท่อ เมื่อก่อนเขียน อำเภอปากธ่อ
อำเภอดำเนินสะดวก เมื่อก่อนเขียน อำเภอดำเนินสดวก
จังหวัดเพชรบุรี เมื่อก่อนเขียน จังหวัดเพ็ชร์บุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อก่อนเขียน จังหวัดสุมทสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อก่อนเขียน จังหวัดสุมทสาคร
จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อก่อนเขียน จังหวัดกำแพงเพ็ชร์
ชาวกะเหรี่ยง เมื่อก่อนเขียน ชาวเกรี่ยง
ฯลฯ

จึงเกิดความสงสัยว่า ทำไมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะอะไร วานนักอักษรศาสตร์ หรือคุณครูภาษาไทยช่วยเล่าแจ้งแถลงไขให้ด้วยครับ
อ่านต่อ >>