วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554

โปรดแบ่งปันภาพถ่ายศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย

ใครมีภาพถ่ายบรรยากาศศูนย์นักศึกษาพม่าบ้านมณีลอย ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2535-2545 บ้างครับ ช่วยแบ่งปันให้หน่อยครับจะใช้ลงภาพประกอบบทความ เพื่อให้เป็นความรู้แก่คนรุ่นหลังต่อไปนะครับ บทความต่างๆ มีดังนี้
โปรดส่งอีเมล์ มาที่ sratchaburi@gmail.com
อ่านต่อ >>

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำไมที่ อ.บ้านโป่ง มีคณะลิเกมากที่สุดใน จ.ราชบุรี

ผมได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ รายนามผู้ประกอบอาชีพแสดงดนตรีไทย ศิลปะ วัฒนธรรม จ.ราชบุรี ปรากฏว่ามีผู้ที่ประกอบอาชีพการแสดงลิเก ของ จ.ราชบุรี ถึง 15 คณะ ดังนี้
  • ตำบลหนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จำนวน 4 คณะ
  • ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง  จำนวน 3 คณะ
  • ตำบลปากแรด อ.บ้านโป่ง จำนวน 3 คณะ
  • ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จำนวน 2 คณะ 
  • ตำบลท่าผา อ.บ้านโป่ง จำนวน 1 คณะ
  • ตำบลคุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จำนวน 1 คณะ
  • ตำบลสร้อยฟ้า อ.โพธาราม จำนวน 1 คณะ
ปรากฏว่าใน อ.บ้านโป่ง มีคณะลิเกมากที่สุด ถึง 14 คณะ เลยสงสัยว่า "เพราะอะไร อ.บ้านโป่งจึงมีคณะลิเกมากที่สุดใน จ.ราชบุรี  มีประวัติ ตำนานและความเป็นมาอย่างไร และชาวบ้านมีวิธีการถ่ายทอดอาชีพนี้อย่างไร มาจนถึงทุกวันนี้ และวันนี้เขาสามารถเลี้ยงชีพด้วยการแสดงลิเก ได้หรือไม่" 

ใครรู้เรื่องนี้ช่วยบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ฟังด้วยครับ
อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

แนวกำแพงเมืองราชบุรีที่จมน้ำอยู่ตรงไหน

ในหนังสือสมุดราชบุรี จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2468 โดยมณฑลราชบุรี กล่าวเรื่องเมืองราชบุรีเดิม ไว้ตอนหนึ่งว่า

"อนึ่งยังมีผู้กล่าวเล่าต่อกันมาอีกว่า เมืองราชบุรีนี้พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งครองมัชฌิมประเทศได้เปนผู้สร้างขึ้นเมื่อพระพุทธศักราช ๒๑๐ ซึ่งเวลานั้นเมืองราชบุรีนับเปนเมืองลูกหลวงเมื่องหนึ่งที่ขึ้นกับมัชฌิมประเทศ และเมืองเดิมนี้ได้ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่เรือ ใต้ศาลาว่าการเมืองราชบุรีบัดนี้ ลงไปประมาณ ๘๐ เส้น ซึ่งยังมีแนวกำแพงจมอยู่ในน้ำปรากฏเปนหลักถานอยู่ ณ ที่นี้ นับเปนการสร้างเมืองราชบุรีครั้งที่ ๑"

ไม่ทราบว่ามีใครพอจะบอกได้หรือไม่ว่า แนวกำแพงเมืองที่จมอยู่ในน้ำนั้นอยู่ตรงไหน
อ่านต่อ >>