วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ทำไมที่ อ.บ้านโป่ง มีคณะลิเกมากที่สุดใน จ.ราชบุรี

ผมได้ค้นคว้าเกี่ยวกับ รายนามผู้ประกอบอาชีพแสดงดนตรีไทย ศิลปะ วัฒนธรรม จ.ราชบุรี ปรากฏว่ามีผู้ที่ประกอบอาชีพการแสดงลิเก ของ จ.ราชบุรี ถึง 15 คณะ ดังนี้
  • ตำบลหนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จำนวน 4 คณะ
  • ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง  จำนวน 3 คณะ
  • ตำบลปากแรด อ.บ้านโป่ง จำนวน 3 คณะ
  • ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จำนวน 2 คณะ 
  • ตำบลท่าผา อ.บ้านโป่ง จำนวน 1 คณะ
  • ตำบลคุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จำนวน 1 คณะ
  • ตำบลสร้อยฟ้า อ.โพธาราม จำนวน 1 คณะ
ปรากฏว่าใน อ.บ้านโป่ง มีคณะลิเกมากที่สุด ถึง 14 คณะ เลยสงสัยว่า "เพราะอะไร อ.บ้านโป่งจึงมีคณะลิเกมากที่สุดใน จ.ราชบุรี  มีประวัติ ตำนานและความเป็นมาอย่างไร และชาวบ้านมีวิธีการถ่ายทอดอาชีพนี้อย่างไร มาจนถึงทุกวันนี้ และวันนี้เขาสามารถเลี้ยงชีพด้วยการแสดงลิเก ได้หรือไม่" 

ใครรู้เรื่องนี้ช่วยบอกกล่าวเล่าเรื่องให้ฟังด้วยครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น