วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553

แนวกำแพงเมืองราชบุรีที่จมน้ำอยู่ตรงไหน

ในหนังสือสมุดราชบุรี จัดพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2468 โดยมณฑลราชบุรี กล่าวเรื่องเมืองราชบุรีเดิม ไว้ตอนหนึ่งว่า

"อนึ่งยังมีผู้กล่าวเล่าต่อกันมาอีกว่า เมืองราชบุรีนี้พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ซึ่งครองมัชฌิมประเทศได้เปนผู้สร้างขึ้นเมื่อพระพุทธศักราช ๒๑๐ ซึ่งเวลานั้นเมืองราชบุรีนับเปนเมืองลูกหลวงเมื่องหนึ่งที่ขึ้นกับมัชฌิมประเทศ และเมืองเดิมนี้ได้ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่เรือ ใต้ศาลาว่าการเมืองราชบุรีบัดนี้ ลงไปประมาณ ๘๐ เส้น ซึ่งยังมีแนวกำแพงจมอยู่ในน้ำปรากฏเปนหลักถานอยู่ ณ ที่นี้ นับเปนการสร้างเมืองราชบุรีครั้งที่ ๑"

ไม่ทราบว่ามีใครพอจะบอกได้หรือไม่ว่า แนวกำแพงเมืองที่จมอยู่ในน้ำนั้นอยู่ตรงไหน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น